نام فارسی گیاه ماریانا

از وب کش، دانشنامه نمونه
پرش به: ناوبری، جستجو

درخت بادام daneshnameh roshd ir

درخت بادام daneshnameh roshd ir

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه محقق اردبیلی

درخت بادام daneshnameh roshd دانشگاه محقق اردبیلی - نام فارسی گیاه ماریانا.

دانشگاه محقق اردبیلی ...[ويرايش]

( نام فارسی گیاه ماریانا ) شرح گیاه انتشار بادام معمولی از شبه جزیره بالکان تا آسیای جنوب غربی است و تا ترکستان و University of Mohaghegh Ardabili uma دانشگاه محقق اردبیلی [ نام فارسی گیاه ماریانا ]