مجید-خورشیدی-جاهل-مشهد

از وب کش، دانشنامه نمونه
پرش به: ناوبری، جستجو

گفت وگوی خراسان با اعضای باند شرارت علی شاهی عامل فروش دستگیری عاملان جنایت مسلحانه باند علی شاهی در مشهد انهدام - مجید-خورشیدی-جاهل-مشهد.

دستگیری عاملان جنایت مسلحانه باند علی شاهی در مشهد انهد ...[ويرايش]

( مجید-خورشیدی-جاهل-مشهد ) ۳ تن از اعضای اصلی باند مخوف معروف به شاهی که به اتهام جنایت مسلحانه و شرارت و ایجاد اعضای یک باند شرارت و ناامنی که اوایل مردادماه با حمله به یک منزل مس ۵ تن را به [ مجید-خورشیدی-جاهل-مشهد ]