ضریب-هوشی-مناسب-جهت-بیمار-در-کما-چند-است

از وب کش، دانشنامه نمونه
پرش به: ناوبری، جستجو

- ضریب-هوشی-مناسب-جهت-بیمار-در-کما-چند-است.

...[ويرايش]

( ضریب-هوشی-مناسب-جهت-بیمار-در-کما-چند-است ) [ ضریب-هوشی-مناسب-جهت-بیمار-در-کما-چند-است ]