ضریب-هوشی-مناسب-جهت-بیمار-در-کما-چند-است

از وب کش، دانشنامه نمونه
پرش به: ناوبری، جستجو

نامه سی و هشتم محمد نوری زاد به رهبر وب سایت رسمی محمد

نامه سی و هشتم محمد نوری زاد به رهبر وب سایت رسمی محمد

خدایا خیلی دلم گرفته جابر jaber ir

خدایا خیلی دلم گرفته جابر jaber ir

نامه سیهشتم محمد نوری زاد به رهبر وب سایت رسمی محمد خدایا خیلی دلم گرفته جابر jaber - ضریب-هوشی-مناسب-جهت-بیمار-در-کما-چند-است.

خدایا خیلی دلم گرفته جابر jaber ir ...[ويرايش]

( ضریب-هوشی-مناسب-جهت-بیمار-در-کما-چند-است ) نامه سی و هشتم محمد نوری زاد به رهبر ارسال شده توسط محمد نوری زاد در تاریخ اکتبر 14 خدایا خیلی دلم گرفته دیگرازاین تکرار ملال آورز روزها خسته شده ا م خدایا توخود می دانی [ ضریب-هوشی-مناسب-جهت-بیمار-در-کما-چند-است ]